Společenská odpovědnost v Nextu

Být společensky odpovědnou firmou vnímáme v Nextu jako důležitou součást naší firemní filozofie. A protože se zaměřujeme v podnikání na bezpečnost a zabezpečení, stejným směrem se ubírá i naše podpora. Zaměřujeme se na prevenci kriminality mládeže i pomoc seniorům v krizových situacích.

Pro letošní rok jsme vybrali neziskové organizace, které přímo souvisejí s bezpečností, která je hlavní oblastí aktivit NEXTu. Vidíme smysl v podpoře mladých lidí a jejich volnočasových aktivit jako prevenci kriminality. Stejně tak vnímáme důležitost pomoci seniorům, kteří se nachází ve složité životní situaci, jako jsou třeba následky kriminální činnosti, které zejména staří lidé vnímají velmi citlivě a traumaticky.

V letošním roce podporujeme jako hlavní partner neziskovou organizaci Jahoda, která se zabývá terénními službami a provozuje nízkoprahová centra na Černém Mostě a nově i další zařízení po Praze.

Cílem všech sociálních služeb neziskové organizace Jahoda je nabídnout dětem a mladým lidem vhodné alternativy trávení volného času, předcházet rizikům, která jsou s běžným životem v anonymitě velkého města obvykle spojeny. Naučit je řešit běžné i mimořádné životní situace a celkově podporovat aktivní a zodpovědný přístup k životu.

Další podporovanou aktivitou je Linka seniorů neziskové organizace Elpida, která pomáhá seniorům v nouzi. Elpida Linka seniorů je anonymní a bezplatná telefonická krizová pomoc pro seniory, pečující o seniory a osoby v krizi. Nabízí volajícím důvěrný prostor pro sdílení jejich pocitů, provází je náročnými životními situacemi, poskytuje jim smysluplné kontakty na další služby a instituce.

Kromě neziskových organizací podporujeme také pravidelné aktivity v okolí naší výrobní haly v Budyni nad Ohří, kde se sponzorsky podílíme na akcích pořádaných obcí, budyňskými spolky a místní školou. Ceníme si dobrých vztahů s místními občany.