Protipožární certifikace bezpečnostních dveří NEXT a Provedení bezpečnostních zkoušek dveří NEXT, s.r.o.

Naše společnost realizuje projekty s názvem „Zkoušky požární odolnosti a kouřotěsnosti inovovaných dveří - NEXT s.r.o.“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023318, „Provedení bezpečnostních zkoušek dveří - NEXT, s.r.o.“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015851, „Provedení bezpečnostních zkoušek dveří - NEXT, s.r.o.“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022389 a „Protipožární certifikace bezpečnostních dveří NEXT“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015854, které jsou předloženy ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

 

Cílem předkládaných projektů je prověření bezpečnosti, odolnosti proti vloupání a požární odolnosti inovovaných dveří NEXT. Výstupem budou certifikace a výrobkový audit uvedených produktů.