Protipožární certifikace bezpečnostních dveří NEXT a Provedení bezpečnostních zkoušek dveří NEXT, s.r.o.

Naše společnost realizuje projekty s názvem „Protipožární certifikace bezpečnostních dveří NEXT“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015854 a „Provedení bezpečnostních zkoušek dveří - NEXT, s.r.o.“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015851, které jsou předloženy ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Cílem předkládaných projektů je zjištění požární odolnosti, kouřotěsnosti a bezpečnosti inovovaných dveří, jejichž výstupem budou protokoly o zkouškách a klasifikaci.