Zpět na přehled článků

Máte detektory kouře, které vás probudí v případě požáru?

Nejdříve však trocha teorie: 

Všeobecnou mýlku, že detektory kouře cítí kouř, zde rádi vyvrátíme.

Detektory kouř necítí. Ty nejběžnější detektory - opticko kouřové, reagují na přítomnost drobných částic kouře ve vzduchu, které vniknou do útrob detektoru. Až poté se spustí alarm.

Tzv. termodiferenciální detektory reagují buďto na překročení limitní teploty v místnosti nebo obecně na prudké (rychlé) zvýšení teploty . Ty najdou uplatnění například v kuchyni všech domácností.

Mezi další užitečné detektory patří detektory výbušných plynů a par hořlavých látek..

Plyny rozlišujeme výbušné a nevýbušné, dle toho doporučíme správný speciální detektor. 

Plynové detektory zjištují koncentraci CO ve vzduchu a reagují, když je překročen pro zdraví bezpečný limit. Další plynové detektory jsou také na zemní plyn či na propan butan.

Vraťme se na chvíli k CO

Oxid uhelnatý (CO) je bezbarvý bez zápachu. A to je nejčastější příčina fatálních otrav. Způsobuje náhodné úmrtí až 500 osob každý rok. Během několika vteřin přichází únava a bolest hlavy, které v tomto případě vede k bezvědomí.

Avšak  tyto údaje jsou dost možná jen špičkou ledovce…

Příznaky a symptomy spojené s otravou oxidem uhelnatým nelze snadno diagnostikovat, neboť často napodobují mnoho dalších nemocí a kolapsů. Děti, těhotné ženy a lidé se srdečním onemocněním bývají nejvíce ohroženi. Proto apelujeme, detektor CO vám může zachránit život — spustí hlasitý poplach ještě před výskytem prvních příznaků otravy. 

Vraťme se ještě k detektorům a jejich napájení.

Požární detektory jsou buď autonomní, což znamená, že jsou napájené z baterie, se zabudovanou sirénkou nebo připojené do požárního, případně zabezpečovacího systému. To znamená, že komunikují s centrálou /ustřednou/ bezdrátově nebo jsou propojeny kabely.

Poplach pak vyhodnocuje ústředna a aktivuje sirény, přenáší informaci o poplachu na pult centrální ochrany, nebo SMS zprávy uživateli objektu atd.

O tom, jaký vhodný detektor byste měli pořídit do vašeho bytu či domu, se poraďte s předními odborníky na bezpečnost.

NEXT je správná volba.

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři

Máte zájem o dveře NEXT? Zašleme Vám nabídku.

@