Zpět na přehled článků

NEXT pomáhá prevenci kriminality mládeže i pomoc seniorům

prevence kriminality mládeže a NEXT bezpečnostní dveře

Společenskou odpovědnost vnímáme jako součást naší firemní filozofie. Pro letošní rok jsme vybrali neziskové organizace, které přímo souvisejí s bezpečností. Vidíme smysl v podpoře mladých lidí a jejich volnočasových aktivit jako prevenci kriminality. Stejně tak vnímáme důležitost pomoci seniorům, kteří se nachází ve složité životní situaci, jako jsou třeba následky kriminální činnosti, které zejména staří lidé vnímají velmi citlivě a traumaticky.

V letošním roce podporujeme jako hlavní partner neziskovou organizaci Jahoda, která se zabývá terénními službami a provozuje nízkoprahová centra na Černém Mostě a nově i další zařízení po Praze.

Cílem všech sociálních služeb neziskové organizace Jahoda je nabídnout dětem a mladým lidem vhodné alternativy trávení volného času, předcházet rizikům, která jsou s běžným životem v anonymitě velkého města obvykle spojeny. Naučit je řešit běžné i mimořádné životní situace.

Další podporovanou aktivitou je Linka seniorů neziskové organizace Elpida, která pomáhá seniorům v nouzi. Elpida Linka seniorů je anonymní a bezplatná telefonická krizová pomoc pro seniory, pečující o seniory a osoby v krizi. Nabízí volajícím důvěrný prostor pro sdílení jejich pocitů, provází je náročnými životními situacemi, poskytuje jim smysluplné kontakty na další služby a instituce.

Kromě neziskových organizací podporujeme také pravidelné aktivity v okolí naší továrny v Budyni, kde se sponzorsky podílíme na akcích pořádaných obcí, budyňskými spolky a místní školou. Ceníme si dobrých vztahů s místními občany.