Zpět na přehled článků

Jak NEXT zajistí ekologickou likvidaci původních dveří?

NEXT při výměně bezpečnostních dveří myslí na ekologickou likvidaci dveří původních

Žijeme v konzumní společnosti, která bohužel produkuje víc odpadu, než je pro naši planetu únosné. Naštěstí čím dál více lidí chápe, že je potřeba přemýšlet a jednat ekologicky, což platí nejenom v rámci běžného odpadu domácností, ale o to víc při likvidaci starého a použitého stavebního materiálu, jako jsou dveře, okna, suť. Proto NEXT zajišťuje ekologickou likvidaci Vašich původních dveří.

Ekologická likvidace dveří

Rozhodnete-li se pořídit si nové bezpečnostní dveře, nezapomeňte se zamyslet nad tím, co se stane s těmi starými. Slušný dodavatel staré dveře demontuje, odveze a zajistí ekologickou likvidaci jako součást realizace dveří nových. Ať již za poplatek nebo jako bonus k zakázce zdarma. Pokud Vám takovou možnost nenabídne, možná byste měli zvážit jinou firmu.

Co děláme se starými dveřmi?

Vyberete-li si jako výrobce Vašich nových bezpečnostní dveří firmu NEXT, Vaše staré dveře zdarma ekologicky zlikvidujeme. Staré dveře se odvážejí na firemní shromaždiště odpadů. Zde jsou důsledně tříděny a dále zpracovávány dle Zákona o odpadech (Zákon č.185/2001 Sb.). Tento zákon zpracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje.

Buďte zodpovědní. Na úvahy o tom, že starý odpad odložíte někam na běžnou skládku, v klidu zapomeňte. Svěřte problém profesionálům a dopřejte klid svému svědomí tím, že jste recyklaci starých dveří vyřešili ekologicky.