Zpět na přehled článků

Různé detektory (čidla) jsou základním stavebním prvkem každého zabezpečovacího systému

V poslední době jsou elektrické zabezpečovací systémy – EZS, v novém názvosloví označované jako PZTS (poplachové zabezpečovací a tísňové systémy) doplňovány detektory, které přímo nesouvisí s ochranou objektu před nepovolaným vniknutím, ale přesto jejich využití může zabránit velkým škodám. Jde o tzv. enviromentální detektory, mezi které na prvním místě patří požární detektor. Je v několika variantách, např. pro detekci kouře nebo zvýšení teploty ve sledovaných prostorech. Dále můžeme zmínit detektory výbušných plynů (nejčastěji detektor úniku zemního plynu nebo propan-butanu), a v posledních letech stále častěji používaný detektoru oxidu uhelnatého CO.

Také záplavové detektory, které zjistí únik vody ať již z porouchané pračky, bojleru nebo z prasklé vodovodní přípojky či baterie, jsou na vzestupu. Nejenom, že ohlásí únik vody, ale ve spojení např. s elektromagnetickým ventilem mohou přívod vody také uzavřít. Stejně tak je možné uzavřít přívod plynu při detekci úniku plynu nebo při požáru.

Nespornou výhodou využití těchto detektorů jsou relativně nízké pořizovací náklady. Základ – tedy zabezpečovací ústředna - je společný, ovládání také, a tak není instalace těchto detektorů nic, co by nešlo finančně zvládnout. A škody, kterým při promyšleném nasazení mohou tyto detektory v pořizovacích cenách stokorun či maximálně několika tisíc korun zabránit, mohou být v řádu stovek tisíců nebo milionů.

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři

Máte zájem o dveře NEXT? Zašleme Vám nabídku.

@