Zpět na přehled článků

Bezpečnostní řešení objektů

Detekce plynu

Prevencí je v první řadě údržba těchto spotřebičů, ale i instalace detektorů plynu. Na trhu je spousta různých typů. Můžete si vybrat autonomní detektory napájené bateriemi. Naše společnost v rámci instalace bezpečnostních systémů může nainstalovat detektory plynu pro domácnost napojené na Váš domovní alarm. Výhodou je napájení detektoru plynu centrálně ze zabezpečovacího systému, v případě bezdrátového systému kontrola spojení s detektorem. Odpadá tak riziko, po nějaké době používání zapomenete vyměnit baterie. Navíc při vzniku poplachu vám odchází zpráva na mobilní telefon, případně na pult centrální ochrany (pokud je objekt napojen na bezpečnostní agenturu). Také je možné propojit ústřednu zabezpečovacího systému s elektromagnetickým ventilem na přívodu plynu a tento uzavřít. K zavření přívodu plynu může také dojít při detekci úniku zemního plynu, nebo třeba při požáru. Vše to ale znamená mít doma takové detektory, které všechny výše uvedené události zachytí. Proto je vhodné při pořizování alarmu nemyslet jenom na to, že může někdo přijít zvenčí, nepříjemné okamžiky vás mohou potkat i z domácích zdrojů.

Elektrické požární systémy – EPS

Instalaci EPS musí vždy předcházet zpracování požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) daného objektu, na které navazuje vytvoření projektové dokumentace. To jsou nezbytné kroky k tomu, aby v objektu mohl být instalovaný požární systém, který bude odpovídat všem vašim potřebám, typu činnosti atd. Projekt je většinou již zpracovaný pro konkrétní typ požárního systému. Oproti tomu instalace požárních hlásičů např. v rodinných domech takovou projektovou přípravu nepotřebuje. Instalační firma musí pouze dodržet obecné podmínky montáže předepsané výrobcem zařízení a normou. Funkce požárních hlásičů je stejná jako u požárních systémů. Pokud je požární hlásič součástí instalace bezpečnostního systému (EZS – v novém názvosloví PZTS), je poplach na požárním hlásiči indikován sirénou, případně je zasílána SMS zpráva nebo vyrozuměn pult centrální ochrany (PCO), pokud je na něj daný objekt připojený. Oproti ostatní detektorům bezpečnostního systému jsou požární hlásiče aktivní i při vypnutém (odkódovaném) stavu, když jste doma. Kvalitně namontovaný hlásič v pořizovací ceně lepšího oběda pro čtyřčlennou rodinu může zachránit zdraví a životy, o majetku ani nemluvě.

Navíc při výstavbě nových bytových jednotek, nebo při jejich rekonstrukci je instalace požárních hlásičů vyžadována. Pravda, stačí instalovat autonomní hlásič na baterie, ale pokud je možnost ho propojit s bezpečnostním systémem, je to určitě lepší volba. V rámci systémového řešení může být vypnutý přívod plynu či elektrické energie do objektu při ohlášeném požáru, upozorněn majitel objektu SMS zprávou, nebo přivolána bezpečnostní agentura.

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři

Máte zájem o dveře NEXT? Zašleme Vám nabídku.

@